JaMaRa


Kinderen die op de basisschool moeite hebben met rekenen, lopen vaak tegen automatiseringsproblemen aan. Jamara is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. De methode is ontwikkeld door Will Missot van het CNLS. Jamara gaat altijd terug naar de basis, het fundament moet goed zijn om met grote getallen te rekenen. Dit houdt in dat er weer begonnen wordt met het rekenen tot en met 10. Wanneer het fundament tot en met 10 goed is, wordt er pas verder gerekend.

De uitgangspunten van Jamara:

  • eenduidige strategie
  • zo concreet en dicht mogelijk bij het kind
  • zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
  • hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen
  • inzicht in getalstructuur aanbrengen
  • op de juiste wijze leren automatiseren

Begeleiding
Tijdens de screening wordt er uitgebreid gekeken naar zaken die van invloed kunnen zijn op het leren. Ook worden hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getalstructuur en de automatiseringstechniek vastgesteld. Bovendien wordt met een instaptoets het reken-automatiseringsniveau bepaald.

Jamara leert als enige rekenmethodiek het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te komen. Ook kinderen met dyscalculie leren via deze methode rekenen.

Om tot optimale resultaten te komen, oefent het kind thuis een aantal keren in de week. Leerpraktijk Goedereede volgt tijdens de begeleiding de ontwikkeling, bepaalt of het kind toe is aan het volgende rekenniveau en geeft oefeningen mee om het leerrendement te vergroten.

Wilt u meer informatie over deze unieke rekenmethode? Neem gerust telefonisch of per e-mail contact op!

CONTACT

 info@leerpraktijkgoedereede.nl

06 33 73 64 11


Locatie

Bekaf 13

3252 AC 
Goedereede

Social media

Bekijk ons op Facebook

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden


KvK-nummer

62180479