Leerondersteuning

“Leren anders bekeken”

Herken je je kind in een van de onderstaande omschrijvingen?

 • Heeft je kind leesproblemen?
 • Spiegelt je kind letters en/of getallen?
 • Slaat je kind bij (voor)lezen woorden over?
 • Leest je kind radend? (bijvoorbeeld ‘vader’ wordt ‘papa’)
 • Heeft je kind problemen met het spellen van woorden?
 • Kost het veel tijd om eenvoudige sommen te maken?
 • Moeite met het automatiseren van de tafels?
 • Draait je kind de cijfers om? (bijvoorbeeld ‘25’ wordt ‘52’)
 • Is klokkijken lastig?
 • Schrijft je kind slordig of kost het veel moeite?
 • Heb je het gevoel ‘het zit er wel in, maar het komt er niet uit’ bij uw kind?

Voor veel kinderen gaat het leren niet vanzelf. Dan wordt er al snel geadviseerd meer te oefenen, leeskilometers te maken of soms zelfs een (intelligentie)onderzoek te laten afnemen. Ik kijk anders naar leeruitdagingen. Hoe komt het dat het handschrift onleesbaar blijft? Waarom beweegt je kind zo veel? Wat doen de ogen, waardoor het lezen maar niet verbetert? Waarom vindt het sommen als 6 + .. = 8 zo lastig? Door met een brede blik te kijken en te werken aan onderliggende oorzaken, vinden we een blijvende oplossing. En het leren volgt dan vanzelf. 

Wanneer je kind moeite heeft met lezen, spellen, rekenen of schrijven, kunnen hier verschillende oorzaken voor zijn. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van de aanwezigheid van ongeremde – primaire reflexen, oogsamenwerkingsmoeilijkheden, onvoldoende samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft, grote verbaal-performaalkloof of achterstand in de motorische ontwikkeling. 

Ik hecht veel waarde aan die motorische ontwikkeling. Deze ontwikkeling staat namelijk aan de basis van het leren. In de begeleidingssessies komt je kind dan ook letterlijk in beweging. 

Methoden
Ieder kind leert op zijn eigen, unieke manier. Als psychomotorisch remedial teacher en reflexintegratiebehandelaar werk ik met nieuwe leer- en ontwikkelingsstrategieën, die ontwikkeld zijn door het Centrum van Nieuwe Leerstrategieën (CNLS) en gebaseerd zijn op onder andere BrainGym en reflexintegratie volgens de MNRI-methode, Rhythmic Movement Training en Bodymab. Zo kan je kind terecht voor JaMaRa (rekenen), WoordBeeldTrainer (spelling), visuele training en begeleiding op het gebied van ruimtelijk inzicht, werkgeheugen en motorische ontwikkeling.

CONTACT

 info@leerpraktijkgoedereede.nl

06 33 73 64 11


Locatie

Bekaf 13

3252 AC 
Goedereede

Social media

Bekijk ons op Facebook

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden


KvK-nummer

62180479